Χιονοδρομικό

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου το συναντάμε στη βορειοανατολική πλευρά των Πιερίων Όρων. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν 10 πίστες με κυμαινόμενη υψομετρική διαφορά και με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ώστε να ικανοποιούνται τόσο οι έμπειροι και απαιτητικοί σκιέρ, όσο και οι αρχάριοι που πρωτοδοκιμάζουν τις δυνατότητές τους στο δημοφιλέστερο χειμερινό σπορ.

Επίσης, λειτουργεί μια πίστα για snowboard και μια για έλκηθρα. Το συνολικό μήκους που έχουν οι πίστες και το δίκτυο των χιονο-διαδρόμων που τις συνδέει μεταξύ τους, ξεπερνάει τα 12.000 μ.

400-101 exam 70-410 exam 200-120 exam MB2-703 exam 070-462 exam 70-462 exam 70-461 exam 070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam 200-120 exam 400-101 exam 300-115 exam 100-101 exam 200-101 exam 70-410 exam 70-411 exam 70-680 exam 70-412 exam 100-101 exam 200-120 exam 200-101 exam ex200 exam 70-410 exam 70-411 exam 70-412 exam 70-480 exam 70-686 exam 70-680 exam y0-401 exam 70-410 test 70-412 test 70-411 test 70-461 test 400-101 test JN0-102 test 70-462 test 70-411 test 70-410 test 200-120 test MB2-703 test 640-554 test 700-505 test 70-457 test 70-460 test C2150-197 test EX0-001 test 100-101 test 200-101 test 700-701 test 98-367 test 77-881 test 70-688 test 70-683 test 70-680 test 70-663 test 70-579 test 70-642 test 70-642 test 400-101 test 70-410 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test N10-006 test CAS-002 test 220-802 test JN0-102 test 1z0-146 CASP JK0-022 N10-006 CAS-002 2V0-621 200-120 300-101 70-410 70-411 sy0-401 sy0-401 vcp550 2v0-621d 2v0-620 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 70-410 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-480 C4040-108 MB2-701 070-411 100-101 70-410 220-801 220-802 ct0-101 ht0-201 000-109 117-101 1z0-599 1y0-a26 117-202 000-453 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 070-461 MB2-702 MB7-702 220-802 400-101 646-206 700-501 70-467 EX200 M70-301 70-489 220-802 70-410 70-461 70-462 200-120 400-101 MB2-703 070-410 JN0-102 70-412 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 exam 070-461 exam C2030-283 C2090-540 C2180-278 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483 EX300 exam 070-461 exam